IELTS Blog

"Bài viết, tin tức & Sự kiện"

blog

 • IELTS WRITING – PARAPHRASING (Kĩ năng diễn đạt ý theo nhiều cách khác nhau)

 • Posted by Speech & Sound - Date September 23, 2013 at 6:28 pm
 • In IELTS writing, it is important for students to be able to express their ideas in different ways. In other words, students need to have a good grasp of the paraphrasing skills in order to improve their writing and obtain a high score. There is more than one paraphrasing technique. Which technique do you think is the most effective? How good are you at paraphrasing? Let’s find out.

   

  [Translation: Trong bài viết IELTS, bạn cần biết cách diễn đạt ý theo nhiều cách khác nhau. Nói cách khác, bạn cần sử dụng tốt kĩ năng paraphrasing để nâng cao kĩ năng viết và đạt điểm cao hơn. Người viết có thể dùng nhiều cách khác nhau để ‘paraphrase’. Vậy chiến thuật nào hiệu quả nhất? Bạn dùng kĩ năng tốt đến đâu?  Cùng nhau tìm hiểu nhé)

   

  Please look at the following topic sentence. As you can see, it can be paraphrased in 10 different ways by using different vocabulary and grammar structures.

   

  Of the 10 sentences, which one is the most advanced? Why?

  Of the 10 sentences, which one is the bad paraphrase? Why?

   

  [Translation: Hãy nhìn câu văn dưới đây. Như bạn thấy, câu văn này có thể được diễn đạt bằng 10 cách khác nhau bằng cách dùng từ vựng, ngữ pháp khác từ trình độ đơn giản đến phức tạp.

   

  Trong số 10 câu này, câu nào là hay nhất và phức tạp nhất? Tại sao?

  Trong số 10 câu này, câu nào là sai? Tại sao?]

   

  Topic sentence: IELTS qualifications give students a better job in the future.

  1. IELTS qualifications help students improve job prospects.

  2. IELTS qualifications can provide students with more job opportunities.

  3. IELTS qualifications can furnish an individual with greater opportunities for career advancement.

  4. IELTS qualifications are able to increase the future job opportunities of students.

  5. Students who hold IELTS qualifications are more likely to attain a better job.

  6. More desirable jobs can be attained by students with IELTS qualifications.

  7. Holding IELTS qualifications may enhance the future employment opportunities of students.

  8. It is widely believed that individuals whose aim is to obtain a better job can benefit from an IELTS qualification.

  9. Individuals who aim to obtain a better job can benefit from an IELTS qualification.

  10. It is undeniable that students who attain a better job can be beneficial from an IELTS qualification.

   

  Những ai có khả năng paraphrasing tốt là người không chỉ cần có vốn từ vựng, ngữ pháp tốt mà khả năng diễn đạt tư duy logic tốt để khi diễn đạt ý theo cách khác thì ý của câu vẫn được giữ nguyên. Bạn nào muốn nâng cao khả năng này trong kĩ năng viết thay vì học theo khuôn mẫu, rập khuôn thì có thể đăng kí khóa IELTS ONLINE của San.

   

Share on Google+

Lên đầu trang

MOBILE NUMBER: +84 96 239 4488

All Rights Reserved, Copyright 2013, Design by UP