IELTS Blog

"Bài viết, tin tức & Sự kiện"

blog

 • IELTS VOCABULARY 9.0 CHO FAN CUỒNG GAME OF THRONES

 • Posted by Speech & Sound - Date September 13, 2017 at 6:25 pm
 • Nói đến Game of Thrones thì dùng ‘love’ hay ‘like’ khó mà diễn tả hết độ cuồng với show truyền hình rất hot này. Vậy làm thế nào để thể hiện độ cuồng phim? Cùng tìm hiểu nhá:
   

  1. TO BE ENTHRALLED BY

  = to be interested in
   
   
  2. TO BE ENGROSSED IN
  = giving all your attention to st
   
   
  3. ST HAS ME HOOKED
  = enjoy very much and do not want to stop it
   
   
  EG:
  1. I was enthralled by the latest season of Game of Thrones.
  2. I was engrossed in the latest episode of Game of Thrones when the doorbell rang.
  3. Game of Thrones has me hooked.
   
   
   
  Không cần câu dài dòng mà chỉ cần ngắn gọn nhưng ấn tượng hihi.
   
   
  Khóa IELTS tới của San & Mark:
   
  (image sourced from https://timedotcom.files.wordpress.com/2016/04/white-walkers-game-of-thrones.jpg?quality=85)

Share on Google+

Lên đầu trang

MOBILE NUMBER: +84 96 239 4488

All Rights Reserved, Copyright 2013, Design by UP