IELTS Blog

"Bài viết, tin tức & Sự kiện"

blog

  • BÀI MẪU THANG ĐIỂM 9.0 CHO ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 (21/04/2016)

  • Posted by Speech & Sound - Date May 7, 2016 at 1:07 pm
  • Ngày  21/4/2016  phần thi viết task 2 IELTS có chủ đề như sau: IELTS website essay example Problem and solution 7-5-16 JPEG

     

    Để đọc thông tin về khóa học IELTS tiếp theo của San & Mark, các bạn vào page chính của web là:

    www.IELTSandBeyond.com

Share on Google+

Lên đầu trang

MOBILE NUMBER: +84 96 239 4488

All Rights Reserved, Copyright 2013, Design by UP