Speech & Sound : IELTS & Beyond

Our Blog

"Bài viết, tin tức & Sự kiện"

blog

  • An extract from one of our students’ IELTS essays

  • Posted by Speech & Sound - Date March 7, 2015 at 9:59 pm
  •   Dưới đây là một bài viết của học viên Lương Thu Giang – đạt 8.5 IELTS ngày 25/2/2015 với điểm thi phần Writing là 7.5. Bài luận được viết trong quá trình học IELTS 6 tuần với San & Mark. Bài viết được share lên website không bao gồm phần chữa bài của giáo […]

    Read More...

-----

Lên đầu trang

MOBILE NUMBER: +84 96 239 4488

All Rights Reserved, Copyright 2013, Design by UP